Wij helpen je met vragen en klachten met betrekking tot jouw patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg

Waar ben je naar op zoek?

of stuur een e-mail naar
Je kan ook chatten
Ma t/m vrij, 16:00 - 18:00

Onze ombudspersonen staan voor je klaar

Kris Bruyninckx

Marlies Thonnon

Cindy De Wilde

Ingrid Meuwis

Justine Wijnhoven

Peter De Clercq

Sofie Perquy

Lou Hamdaoui

Elke Van Passel

Helene Cambien

E-learning over OOGG en patiëntenrechten

Voor zorgverleners werkten onze collega’s van Psyche twee gratis e-learnings uit:

  • eentje gaat over de patiëntenrechten
  • eentje over de ombudswerking                                              

Wet op de patiëntenrechten

De wet op de patiëntenrechten van augustus 2002 wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. Ze omschrijft je rechten als patiënt in relatie met je hulpverlener.

Brochures gedwongen opname

Van de brochure ‘Van gedwongen opname tot nazorg’ bestaat nu ook een Franstalige en Nederlandstalige versie.

OOGG in een notendop

Video afspelen

OOGG voor jongeren

Ken jij Ombi al?

Ik heb geen ogen want wil niet oordelen. Ik heb veel monden want wil iedereen zijn stem laten horen. Ik heb verschillende petten op om iedereen zijn standpunt te kunnen horen. Ik heb ook grote oren om te luisteren naar jou. Met het lampje ga ik samen op zoek naar een oplossing.

“Alles begint en eindigt met luisteren”
Peter De Clercq
“Vertaler van jouw bezorgdheden”
Evelyn Van Caelenberghe
“Een klacht blijft kleven”
Ingrid Meuwis
“Ik heb tijd voor jou”
Elke Van Passel

OOGG nieuws

E-learning over wettelijke steunfiguren: vergroot jouw kennis!
18 april: Dag van de patiëntenrechten
Wetsontwerp herziening patiëntenrechtenwet

Veelgestelde vragen

Je kan surfen naar www.mijngezondheid.belgie.be. Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal. Via deze centrale toegangspoort krijgt je zicht op verschillende persoonlijke gegevens over je gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

Je vindt er onder andere rapporten en resultaten van onderzoeken, linken naar andere patiëntenportalen, je medicatieschema, openstaande medicatievoorschriften, vaccinaties en met welke zorgverleners je gegevens worden gedeeld.

Je dient hiervoor eerst in te loggen met je ID kaart, de app itsme® of een unieke veiligheidscode. Je kan de inlogmogelijkheden bekijken via dit filmpje.

Elke ombudspersoon heeft een eigen telefoonnummer en mailadres. Dit kan je vinden  via onze contactpagina. In sommige voorzieningen zijn de ombudspersonen ook op een bepaald moment in de week aanwezig. Je kan dan bij hen langsgaan of een afspraak maken.

Je kan ons ook bereiken via ons algemeen mailadres (info@oogg.be) en onze chat (openingsuren: elke weekdag van 16h tot 18h)

Je kan dit mondeling of schriftelijk doen.

De Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’ heeft een formulier voor de aanwijzing van de vertrouwenspersoon opgesteld. Je vindt het document via deze link.

Dit is een voorbeeldformulier. Je kan ook kiezen om dit op een andere manier aan te geven.

Dit kan elke persoon zijn (familielid, vriend, andere patiënt, …).

Deze persoon wordt door de patiënt aangeduid om hem bij te staan bij het verkrijgen van informatie van de gezondheidstoestand, bij de inzage van het patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht

Je kan meer dan één vertrouwenspersoon aanduiden en dit veranderen/beëindigen wanneer je zelf wil.

Neen, dit kan niet. De ombudspersonen van OOGG zijn allemaal werkzaam als externe ombudspersoon. Dit betekent dat zij niet voor de voorziening (ziekenhuis, mobiel team, PVT, beschut wonen, CGG, …) werkzaam zijn, maar er wel komen als ombudspersoon.

De ombudspersonen van OOGG zijn werkzaam voor Psyche vzw.