Patiëntenrechten

 • Heb je een vraag?

  Aarzel niet, elke vraag is welkom. Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

  Veelgestelde vragen

  Neem contact op

 • Patiëntenrechten: ontdek jouw rechten als patiënt

  De wet op de patiëntenrechten van augustus 2002 wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. Ze omschrijft je rechten als patiënt in je relatie met je hulpverlener. De wet behandelt verschillende elementen.

  1. Je recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

  Als patiënt heb je recht op goede, zorgvuldige, kwaliteitsvolle dienstverlening.

  2. Je recht om vrij een beroepsbeoefenaar te kiezen

  Je hebt het recht om je eigen zorgverstrekker te kiezen. Je mag je keuze ook veranderen. Soms is dat recht beperkt door de organisatie van de voorziening of door de wet (bijvoorbeeld bij een gedwongen opname). Je hebt ook het recht om een tweede opinie te vragen bij een andere zorgverstrekker.

  3. Je recht op informatie over je gezondheidstoestand

  Je hebt recht op duidelijke informatie over je diagnose, je behandeling, de kostprijs, mogelijke alternatieven. Je mag ook vragen om iets niet te weten. Uitzonderlijk kan een zorgverstrekker informatie tegenhouden als die op dat moment erg schadelijk zou zijn voor je gezondheid.

  4. Je recht op geïnformeerde toestemming

  Voor elke behandeling moet je toestemming gevraagd worden en je mag ook weigeren. Ook gegevens delen met andere zorgverstrekkers mag alleen met je uitdrukkelijke toestemming.

  5. Je recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier en op inzage in of afschrift van je patiëntendossier

  Je zorgverstrekker moet je dossier veilig bewaren. Je mag je dossier inkijken en er een afschrift van vragen.

  6. Je recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer

  Informatie over je gezondheid mag niet zomaar gedeeld worden. Alleen de personen die nodig zijn voor je behandeling mogen die informatie krijgen. Je hebt recht op een eigen persoonlijke overtuiging en op je persoonlijke ruimte.

  7. Je recht om een klacht in te dienen bij de ombudsdienst

  Vind je dat je patiëntenrechten niet gerespecteerd zijn? Dan kun je een klacht indienen bij de ombudsdienst. Elke voorziening in de geestelijke gezondheidszorg heeft een interne of externe ombudsdienst. Voor ambulante zorgverstrekkers kun je terecht bij de federale ombudsdienst.

  patiëntenrechten
  De wet op de patiëntenrechten omschrijft je rechten als patiënt
  in je relatie met je hulpverlener.

  Meer weten?

  >> Brochure patiëntenrechten van de federale overheid

  >> Wet op de patiëntenrechten