Internering

 • Heb je een vraag?

  Aarzel niet, elke vraag is welkom. Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

  Veelgestelde vragen

  Neem contact op

 • Internering als je ontoerekeningsvatbaar bent

  De strafrechter kan iemand die een strafbaar feit pleegde ontoerekeningsvatbaar verklaren. De rechter doet dat op basis van een psychiatrische diagnose door een gerechtspsychiater. Je krijgt dan een beschermingsmaatregel – geen straf dus – opgelegd: internering.

  Internering is een veiligheidsmaatregel om de samenleving te beschermen tegen iemand die strafbare feiten pleegde. Maar de nieuwe interneringswet van oktober 2016 regelt ook het recht op individuele en aangepaste zorg voor de geïnterneerde.

  Strenge voorwaarden

  De strafrechter kan iemand maar interneren na een onderzoek door een gerechtspsychiater. Na de uitspraak van de rechter tekent de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) een zorgtraject uit met het oog op re-integratie van de geïnterneerde persoon. De KBM evalueert ook de voorwaarden van de geïnterneerde en kan de maatregel verlengen.

  Internering is geen straf en er staat geen einddatum op.

  Internering betekent niet dat je voor eeuwig en altijd in een gesloten instelling blijft. Sommige geïnterneerden verblijven in een halfopen afdeling of wonen zelfstandig. Anderen in een psychiatrisch centrum of gevangenis.

  De internering heft niet de patiëntenrechten op van de geïnterneerde persoon, behalve het recht om vrij een beroepsbeoefenaar te kiezen. De geïnterneerde persoon krijgt een arts toegewezen.


  Meer weten?

  >> Internering: voorwaarden en procedure

  >> Netwerk Zorg aan geïnterneerden

  >> Artikel Te Gek!? Van gevangenis naar zorg