Wettelijke steunfiguren

 • Heb je een vraag?

  Aarzel niet, elke vraag is welkom. Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

  Veelgestelde vragen

  Neem contact op

 • Je vertrouwenspersoon en je vertegenwoordiger

  De wet op de patiëntenrechten heeft het over twee belangrijke steunfiguren: natuurlijke personen die je als patiënt kunnen ondersteunen in je relatie met de zorg.

  Je vertrouwenspersoon

  Een wilsbekwame patiënt oefent zelf zijn patiëntenrechten uit maar kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Die staat naast je als patiënt, geeft je advies en morele steun. Je vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld ook meegaan naar een consultatie als je dat wilt. Je kunt als patiënt zelf je vertrouwenspersoon of je vertrouwenspersonen kiezen. Dat kun je gewoon meedelen aan je zorgverstrekkers, maar nog beter is als je dat ook even schriftelijk doet: zo kun je een vertrouwenspersoon aanwijzen.

  Je vertegenwoordiger

  Als je wilsonbekwaam bent, kan ook iemand je vertegenwoordigen om je patiëntenrechten uit te oefenen. Je vertegenwoordiger treedt op in jouw plaats. Al blijft je eigen betrokkenheid natuurlijk wel belangrijk. Daarom kun je zelf op voorhand je vertegenwoordiger kiezen en dat ook schriftelijk vastleggen. Als je niet zelf iemand aanduidt, bepaalt de wet wie je vertegenwoordiger is. In spoedsituaties of als er echt niemand is die je kan vertegenwoordigen, beslist je zorgverstrekker zelf wat de beste behandeling is.

  Je kunt je vertegenwoordiger ook aanduiden met een zorgvolmacht. Die moet je dan laten registreren door een notaris.