Veelgestelde vragen

 • Heb je een vraag?

  Aarzel niet, elke vraag is welkom. Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

  Veelgestelde vragen

  Neem contact op

 • Je kan surfen naar www.mijngezondheid.belgie.be. Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal. Via deze centrale toegangspoort krijgt je zicht op verschillende persoonlijke gegevens over je gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

  Je vindt er onder andere rapporten en resultaten van onderzoeken, linken naar andere patiëntenportalen, je medicatieschema, openstaande medicatievoorschriften, vaccinaties en met welke zorgverleners je gegevens worden gedeeld.

  Je dient hiervoor eerst in te loggen met je ID kaart, de app itsme® of een unieke veiligheidscode. Je kan de inlogmogelijkheden bekijken via dit filmpje.

  Elke ombudspersoon heeft een eigen telefoonnummer en mailadres. Dit kan je vinden  via onze contactpagina. In sommige voorzieningen zijn de ombudspersonen ook op een bepaald moment in de week aanwezig. Je kan dan bij hen langsgaan of een afspraak maken.

  Je kan ons ook bereiken via ons algemeen mailadres (info@oogg.be) en onze chat (openingsuren: elke weekdag van 16h tot 18h)

  Je kan dit mondeling of schriftelijk doen.

  De Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’ heeft een formulier voor de aanwijzing van de vertrouwenspersoon opgesteld. Je vindt het document via deze link.

  Dit is een voorbeeldformulier. Je kan ook kiezen om dit op een andere manier aan te geven.

  Dit kan elke persoon zijn (familielid, vriend, andere patiënt, …).

  Deze persoon wordt door de patiënt aangeduid om hem bij te staan bij het verkrijgen van informatie van de gezondheidstoestand, bij de inzage van het patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht

  Je kan meer dan één vertrouwenspersoon aanduiden en dit veranderen/beëindigen wanneer je zelf wil.

  Neen, dit kan niet. De ombudspersonen van OOGG zijn allemaal werkzaam als externe ombudspersoon. Dit betekent dat zij niet voor de voorziening (ziekenhuis, mobiel team, PVT, beschut wonen, CGG, …) werkzaam zijn, maar er wel komen als ombudspersoon.

  De ombudspersonen van OOGG zijn werkzaam voor Psyche vzw.