Jaarverslagen

 • Heb je een vraag?

  Aarzel niet, elke vraag is welkom. Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

  Veelgestelde vragen

  Neem contact op

 • Jaarverslagen met signaalfunctie om de zorg te verbeteren

  Elk jaar stellen de ombudspersonen een verslag op over wat ze doen, wat ze aanbevelen en wat ze adviseren op basis van hun registraties en hun bemiddelingspraktijk.

  Het jaarverslag geeft een overzicht van de klachten en aanmeldingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het vergelijkt de cijfers ook met die van vorige jaren. Ombudspersonen kunnen ook aangeven welke moeilijkheden ze in een ziekenhuis ervaren.

  Op basis van onze aanbevelingen kunnen organisaties de kwaliteit van hun zorg verbeteren. Op korte termijn kan het jaarverslag een aanzet zijn om concrete, vaak preventieve kleine maatregelen te nemen. Op lange termijn kan het ook leiden tot structureel overleg in een organisatie of zelfs tot langere processen waarvoor eventueel ondersteuning nodig is van de overheid.

  Het Vlaamse jaarverslag geeft een globaal overzicht en bezorgen we aan de Vlaamse ombudsman. Daarnaast krijgen alle ziekenhuizen een apart verslag met toelichting over hun eigen voorziening. Die deelverslagen gaan naar de beheerder, de hoofdgeneesheer, de directeur en de medische raad van het ziekenhuis.

  Ook in het jaarverslag garanderen we de anonimiteit van alle klagers en andere betrokken personen.


  Meer weten

  >> Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 over de voorwaarden waaraan de jaarverslagen en de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moeten voldoen