Werkwijze

 • Heb je een vraag?

  Aarzel niet, elke vraag is welkom. Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

  Veelgestelde vragen

  Neem contact op

 • Ombudspersoon luistert, informeert, signaleert, coacht en bemiddelt

  De onafhankelijke ombudspersonen kunnen helpen om de relatie tussen patiënt en hulpverlener te herstellen. We streven ernaar het probleem op te lossen op een aanvaardbare manier voor alle partijen. Je vraag bepaalt wat we doen – en dat doen we altijd in onderling overleg.

  • Eerst luisteren we om je probleem te kunnen analyseren.
  • Daarna informeren we je over het thema, richtlijnen en/of wetgeving. Bedoeling is de situatie in het juiste perspectief brengen en je mogelijkheden aanreiken om tot een goede oplossing te komen. Jij kiest zelf welke stappen en acties er daarna volgen.
  • Als je dat graag wilt, bemiddelen we met de hulpverlener.
  • We kunnen je ook ondersteunen en coachen om het probleem zelf bespreekbaar te maken.

  We winnen de informatie in die nodig is om te kunnen bemiddelen. Daarvoor kunnen we ongehinderd contact opnemen met alle mensen of diensten die betrokken zijn bij je klacht. In de loop van de procedure volgen we alles verder op om je op de hoogte te houden.

  Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing? Dan informeren we je over andere mogelijkheden om je klacht af te handelen en verwijzen we je door.

  Als je aanmelding afgehandeld is, registreren we ze anoniem. Elk jaar stellen we een jaarverslag op met een overzicht van alle aanmeldingen. Op die manier signaleren we mogelijke verbeterpunten in de geestelijke gezondheidszorg.