Vlaams jaarverslag OOGG 2023

Elk jaar stellen de ombudspersonen van OOGG een verslag op over wat ze doen, wat ze aanbevelen en wat ze adviseren op basis van hun registraties en hun bemiddelingspraktijk.

Het Vlaams jaarverslag geeft een overzicht van de klachten en aanmeldingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het vergelijkt de cijfers ook met die van vorige jaren. Ombudspersonen kunnen ook aangeven welke moeilijkheden ze in een ziekenhuis ervaren.

Enkele vaststellingen uit het jaarverslag van 2023:

  • OOGG ontving 340 meer meldingen in vergelijking met 2022
  • Het aantal meldingen die betrekking hebben op het recht op informatie is sterk toegenomen van 3,73% naar 6,07% van het totale aantal klachten
  • Binnen het recht op geïnformeerde toestemming is er een stijging van 32 meldingen, van 212 naar 244