Wetsontwerp herziening patiëntenrechtenwet

Minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke bereidde een wetsontwerp voor ter herziening van de patiëntenrechtenwet uit 2002. Tot 18 april kan iedereen feedback geven op het wetsontwerp. Ook de collega’s van de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheid (OOGG) staken virtueel de hoofden bijeen om zich over het wetsvoorstel te buigen. Samen met de ombudspersoon van het Brussels overlegplatform formuleerden ze hun opmerkingen en adviezen.

Met de actualisering van de wet wil de minister er onder andere voor zorgen dat patiënten beter geïnformeerd worden en dat ze meer inspraak krijgen over hun behandelingen. Een positieve evolutie alvast, vinden de ombudspersonen van OOGG. Het is tegelijk hun bezorgdheid om de verschillen tussen somatische zorg en ggz onder de aandacht te houden, zonder stigmatiserend te zijn voor de laatste. Ook hoe bepaalde voorstellen – zoals de voorafgaande zorgplanning – in de praktijk in uitvoering kunnen worden gebracht en wat mogelijke randvoorwaarden daarbij zijn, was onderwerp van hun overleg. In hun adviezen formuleren de ombudspersonen onder meer aandacht voor specifieke situaties zoals een forensische context, gedwongen opnames, de rol van vertrouwenspersoon die in de praktijk soms door meerdere personen in verschillende gradaties wordt opgenomen enzoverder.

18 april is de Europese dag van de rechten van de patiënt. De minister verzamelt die dag alle input en zal nog in het voorjaar het wetsontwerp voorleggen aan het Parlement.