Chat met OOGG!

Wist je dat de onafhankelijke ombudspersonen geestelijke gezondheidszorg ook via chat bereikbaar zijn?

De onafhankelijke ombudspersonen geestelijke gezondheidszorg (OOGG) hebben altijd ingezet op een laagdrempelige bereikbaarheid. De toegankelijkheid via telefoon, e-mail en fysieke aanwezigheid in de voorzieningen voor geestelijke gezondheid zijn belangrijke kanalen voor patiënten en cliënten om zich bij de ombudspersoon aan te melden met vragen, klachten, signalen …

Naast deze opties werd afgelopen jaar een chatfunctie geïnstalleerd op de website van de ombudsdienst. De chatroom is elke werkdag open tussen 16.00 en 18.00 uur en biedt de mogelijkheid om snel en efficiënt in contact te komen met een ombudspersoon. Uit de feedback blijkt dat er een zeer hoge tevredenheid is bij de gebruikers over de opvolging van hun aanmelding via deze weg. De lancering en bekendmaking van de chatfunctie van de onafhankelijke ombudsdienst trok zo’n 4.000 bezoekers naar de chatpagina.

Weten dat er een chat bestaat van de onafhankelijke ombudsdienst is een eerste belangrijke stap voor potentiële gebruikers. Je kan deze laagdrempelige werking van onze ombudswerking verder mee helpen bekendmaken door dit bericht en de link naar de pagina te delen: www.oogg.be/chat