Lancering Psyche

Samen werken aan een geestelijke gezond Vlaanderen!

Het voormalige Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid bundelen nu hun dienstverlening onder de naam Psyche.
Psyche wil ondersteuning bieden aan zorgprofessionals en fungeren als forum om expertise en ervaringen te delen, te versterken en uit te dragen.
Daarnaast focussen ze op herstelondersteunend werk en ervaringsdeskundigheid.

Voor informatie over thema’s, vormingen, initiatieven mbt geestelijke gezondheid in Vlaanderen, kan je hen volgen op LinkedIn. Meer info vind je ook op de website www.psyche.be die momenteel in volle opbouw is en waar je je kan inschrijven op de tweewekelijkse nieuwsbrief Psyche Post.

Psyche maakt, net als OOGG, deel uit van Psyche vzw.