18 april: Dag van de patiëntenrechten

Vandaag was het de internationale dag van de patiëntenrechten. Naar aanleiding van deze dag werd 1 jaar geleden de nieuwe naam van de externe ombudsdienst gelanceerd: Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheid, kortweg OOGG.

Wetsontwerp herziening patiëntenrechtenwet

Minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke bereidde een wetsontwerp voor ter herziening van de patiëntenrechtenwet uit 2002. Tot 18 april kan iedereen feedback geven op het wetsontwerp. Ook de collega’s van de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheid (OOGG) staken virtueel de hoofden bijeen om zich over het wetsvoorstel te buigen. Samen met de ombudspersoon van het Brussels […]

Chat met OOGG!

Wist je dat de onafhankelijke ombudspersonen geestelijke gezondheidszorg ook via chat bereikbaar zijn? De onafhankelijke ombudspersonen geestelijke gezondheidszorg (OOGG) hebben altijd ingezet op een laagdrempelige bereikbaarheid. De toegankelijkheid via telefoon, e-mail en fysieke aanwezigheid in de voorzieningen voor geestelijke gezondheid zijn belangrijke kanalen voor patiënten en cliënten om zich bij de ombudspersoon aan te melden […]

Vlaams jaarverslag OOGG 2022

Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen onze ombudspersonen op 10 februari het Vlaams Jaarverslag van de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg aan de Vlaamse Ombudsdienst.  Het team van OOGG (Onafhankelijke Ombudspersonen Geestelijke Gezondheidszorg) verzamelde alle cijfergegevens en adviezen van 2022. In 2022 kwamen er in Vlaanderen in totaal 2460 aanmeldingen bij de ombudspersonen terecht. Voornamelijk omtrent het patiëntenrecht […]

E-learnings over patiëntenrechten en ombudswerking

Voor zorgverleners werkten onze collega’s van Psyche twee e-learnings uit: Alles weten over patiëntenrechten met Psyche e-learning Als zorgverlener ben je bekend met de wet op de patiëntenrechten. Maar weet jij wat de wet precies inhoudt? Ken je de acht patiëntenrechten? Weet je hoe je de wetgeving dagelijks toepast? Met de gratis e-learning ‘De wet […]

Lancering Psyche

Samen werken aan een geestelijke gezond Vlaanderen! Het voormalige Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid bundelen nu hun dienstverlening onder de naam Psyche.Psyche wil ondersteuning bieden aan zorgprofessionals en fungeren als forum om expertise en ervaringen te delen, te versterken en uit te dragen.Daarnaast focussen ze op herstelondersteunend werk en ervaringsdeskundigheid. […]

Interview met Kris Bruyninckx (OOGG) in Zorgwijzer

Kris Bruyninckx, onafhankelijke ombudspersoon in Vlaams-Brabant, gaf een interview in Zorgwijzer (magazine van Zorgnet-Icuro) naar aanleiding van 20 jaar patiëntenrechten. In dit interview bespreekt ze onder andere wat 20 jaar patiëntenrechten heeft teweeggebracht en welke uitdagingen er nog zijn binnen de sector. Lees het volledige artikel via deze link.

Persbericht OOGG naar aanleiding van 20 jaar patiëntenrechten

OOGG voor jouw patiëntenrechten In de week van 18 april 2022 – de internationale dag van de Rechten van de Patiënt – lanceert de externe ombudsfunctie voor de geestelijke gezondheidszorg haar nieuwe naam: Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidzorg of OOGG.Het nieuwe logo en de vernieuwde website zetten in op een duidelijke boodschap aan de patiënt: we […]