Persbericht OOGG naar aanleiding van 20 jaar patiëntenrechten

OOGG voor jouw patiëntenrechten In de week van 18 april 2022 – de internationale dag van de Rechten van de Patiënt – lanceert de externe ombudsfunctie voor de geestelijke gezondheidszorg haar nieuwe naam: Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidzorg of OOGG.Het nieuwe logo en de vernieuwde website zetten in op een duidelijke boodschap aan de patiënt: we […]

Vlaams jaarverslag OOGG 2021

Elk jaar stellen de ombudspersonen een verslag op over wat ze doen, wat ze aanbevelen en wat ze adviseren op basis van hun registraties en hun bemiddelingspraktijk. Het jaarverslag geeft een overzicht van de klachten en aanmeldingen over geestelijke gezondheidszorg. Het vergelijkt de cijfers ook met die van vorige jaren. Het signaleert niet alleen problemen […]