E-learnings over patiëntenrechten en ombudswerking

Voor zorgverleners werkten onze collega’s van Psyche twee e-learnings uit: Alles weten over patiëntenrechten met Psyche e-learning Als zorgverlener ben je bekend met de wet op de patiëntenrechten. Maar weet jij wat de wet precies inhoudt? Ken je de acht patiëntenrechten? Weet je hoe je de wetgeving dagelijks toepast? Met de gratis e-learning ‘De wet […]

Lancering Psyche

Samen werken aan een geestelijke gezond Vlaanderen! Het voormalige Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid bundelen nu hun dienstverlening onder de naam Psyche.Psyche wil ondersteuning bieden aan zorgprofessionals en fungeren als forum om expertise en ervaringen te delen, te versterken en uit te dragen.Daarnaast focussen ze op herstelondersteunend werk en ervaringsdeskundigheid. […]

Interview met Kris Bruyninckx (OOGG) in Zorgwijzer

Kris Bruyninckx, onafhankelijke ombudspersoon in Vlaams-Brabant, gaf een interview in Zorgwijzer (magazine van Zorgnet-Icuro) naar aanleiding van 20 jaar patiëntenrechten. In dit interview bespreekt ze onder andere wat 20 jaar patiëntenrechten heeft teweeggebracht en welke uitdagingen er nog zijn binnen de sector. Lees het volledige artikel via deze link.

Persbericht OOGG naar aanleiding van 20 jaar patiëntenrechten

OOGG voor jouw patiëntenrechten In de week van 18 april 2022 – de internationale dag van de Rechten van de Patiënt – lanceert de externe ombudsfunctie voor de geestelijke gezondheidszorg haar nieuwe naam: Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidzorg of OOGG.Het nieuwe logo en de vernieuwde website zetten in op een duidelijke boodschap aan de patiënt: we […]

Vlaams jaarverslag OOGG 2021

Elk jaar stellen de ombudspersonen een verslag op over wat ze doen, wat ze aanbevelen en wat ze adviseren op basis van hun registraties en hun bemiddelingspraktijk. Het jaarverslag geeft een overzicht van de klachten en aanmeldingen over geestelijke gezondheidszorg. Het vergelijkt de cijfers ook met die van vorige jaren. Het signaleert niet alleen problemen […]