Persbericht OOGG naar aanleiding van 20 jaar patiëntenrechten

OOGG voor jouw patiëntenrechten

In de week van 18 april 2022 – de internationale dag van de Rechten van de Patiënt – lanceert de externe ombudsfunctie voor de geestelijke gezondheidszorg haar nieuwe naam: Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidzorg of OOGG.
Het nieuwe logo en de vernieuwde website zetten in op een duidelijke boodschap aan de patiënt: we hebben oog voor jouw patiëntenrechten! Zichtbaarheid en toegankelijkheid zijn dé pijlers om de ondersteuning van patiëntenrechten op individueel en maatschappelijk niveau nog beter waar te maken.

De Wet op de Patiëntenrechten van 2002 voorzag in de oprichting van een ombudsfunctie voor zorggebruikers. Binnen de geestelijke gezondheidszorg werd hiertoe een externe ombudsfunctie opgericht waar patiënten met vragen en klachten terecht kunnen. De externe ombudsfunctie geestelijke gezondheidzorg heeft vanaf de start volop ingezet op zichtbaarheid en toegankelijkheid. De praktische ondersteuning van de voorzieningen hielp de afstand tot de patiënt te verkleinen.
Dat dit zo is, blijkt uit het feit dat kort na de opstart van de ombudsfunctie in 2003 jaarlijks al snel méér dan duizend Vlaamse patiënten hun weg naar de ombudsdienst vonden. Het concrete aantal is op twintig jaar tijd toegenomen tot gemiddeld achttienhonderd individuele aanmelders per jaar.
Toch vindt niet iedereen met vragen of klachten de weg naar de ombudsfunctie. Maatschappelijke veranderingen leiden bovendien tot nieuwe uitdagingen. Met het beleidsplan van 2022 gaat OOGG deze uitdagingen aan. Het plan zet in op innovatieve methodieken en het gebruik van audiovisueel materiaal om de zichtbaarheid van de ombudsdienst en de kennis van de patiëntenrechten te optimaliseren. Een vernieuwde website met gebruiksvriendelijke chatfunctie helpt om de drempel naar de ombudsdienst te verlagen. De mascotte Ombi werd voor en door jongeren in het leven geroepen om ook deze doelgroep beter te bereiken. Een nieuw registratiesysteem laat toe sneller en beter algemene tendensen te detecteren. Dit geeft de functie dé kans bij uitstek om niet enkel op niveau van de patiënt verbeterpunten te helpen bemiddelen, maar tevens op Vlaams niveau een duidelijke signaalfunctie in te nemen binnen de sector.
De boodschap aan de patiënt is: we zijn er voor jou, we beluisteren je vraag en gaan in dialoog over hoe we samen met je verwachtingen aan de slag gaan in functie van een oplossing. Ten aanzien van de sector wil de externe ombudsfunctie inzetten op terugkoppeling van de meest gehoorde klachten. Zorgvuldig informeren van patiënten en het belang van de dialoog met en de betrokkenheid van zowel de patiënt als diens steunfiguren, zijn de belangrijkste.

Met haar nieuwe identiteit is OOGG – onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidzorg – helemaal klaar om haar rol op te nemen in de volgende twintig jaar patiëntenrechten. Neem alvast een kijkje op www.oogg.be.

Voor meer informatie:
Didier Martens, algemeen directeur Psyche vzw
Telefoon: 0477/45 00 07 De Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidzorg, OOGG, maakt deel uit van Psyche vzw. Psyche vzw bestaat sinds 2022 en bundelt de krachten van Steunpunt/Te Gek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid