Persbericht OOGG naar aanleiding van 20 jaar patiëntenrechten

OOGG voor jouw patiëntenrechten In de week van 18 april 2022 – de internationale dag van de Rechten van de Patiënt – lanceert de externe ombudsfunctie voor de geestelijke gezondheidszorg haar nieuwe naam: Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidzorg of OOGG.Het nieuwe logo en de vernieuwde website zetten in op een duidelijke boodschap aan de patiënt: we […]