Vlaams jaarverslag OOGG 2021

Elk jaar stellen de ombudspersonen een verslag op over wat ze doen, wat ze aanbevelen en wat ze adviseren op basis van hun registraties en hun bemiddelingspraktijk.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de klachten en aanmeldingen over geestelijke gezondheidszorg. Het vergelijkt de cijfers ook met die van vorige jaren. Het signaleert niet alleen problemen van aanmelders, maar ook van de ombudspersonen zelf.

Op basis van onze aanbevelingen kunnen organisaties de kwaliteit van hun zorg verbeteren. Op korte termijn kan het jaarverslag een aanzet zijn om concrete, vaak preventieve kleine maatregelen te nemen. Op lange termijn kan het ook leiden tot structureel overleg in een organisatie of zelfs tot langere processen waarvoor eventueel ondersteuning nodig is van de overheid.

Op 10 februari 2022 werd het jaarverslag van 2021 gepubliceerd.